• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NINH HÒA
“Trường Mầm non Ninh Vân tổ chức cho trẻ tham quan trường TH và THCS Ninh Vân năm học 2021-2022”

“Trường Mầm non Ninh Vân tổ chức cho trẻ tham quan trường TH và THCS Ninh Vân năm học 2021-2022”

Chuẩn bị kết thúc năm học 2021- 2022. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022; Thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường về tổ chức hoạt động ngoại khóa cho trẻ.    Trường MN Ninh Vân xây dựng tổ chức cho trẻ tham quan trường tiểu học và THCS Ninh Vân
Trường Mầm non Ninh Hà tổ chức Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Trường Mầm non Ninh Hà tổ chức Hội thi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII

Cùng với việc triển khai thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường Mầm non Ninh Hà, nhiều năm qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nội dung quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên, qua ...