• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NINH HÒA
Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013

Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013

CHỈ THỊ  Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1             Dạy học theo nội dung chương trình lớp 1 (chủ yếu là dạy tập viết và tính toán) cho trẻ em tuổi mẫu giáo (sau đây gọi là dạy học trước chương trình lớp 1), xảy ra ở một số địa phương, đang là vấn đề gây bức ...
Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Ninh Hòa năm học 2013-2014

Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Ninh Hòa năm học 2013-2014

Các văn bản về kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Ninh Hòa năm học 2013-2014 gồm: 1) Kế hoạch tuyển dụng số 1834/KH-UBND ngày 23/8/2013 2) Mẫu Lý lịch 3) Mẫu Đơn xin tuyển dụng 4) Mẫu bì hồ sơ Chú ý: Chỉ tiêu tuyển dụng cho từng trường niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào ...
Thi tìm hiểu An toàn giao thông cấp thị xã

Thi tìm hiểu An toàn giao thông cấp thị xã

Thực hiện kế hoạch số 808/UBND ngày 02/5/2013 của UBND thị xã Ninh Hòa về kế hoạch  bảo đảm an toàn giao thông thị xã Ninh Hòa năm 2013 và công văn số 195/QLĐT ngày 21/5/2013 của Phòng Quản lý đô thị về việc triển khai kinh phí hoạt động An toàn gia thông năm 2013, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã ...
Hướng dẫn nhiệm vụ GDTHCS thị xã Ninh Hòa

Hướng dẫn nhiệm vụ GDTHCS thị xã Ninh Hòa

Căn cứ Quyết định số 1476/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về ban hành "Kế hoạch thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa”; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 29/8/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa về nhiệm vụ trọng tâm ...