Monday, 30/11/2020 - 17:10|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NINH HÒA
Kế hoạch BDTX năm học 2012-2013

Kế hoạch BDTX năm học 2012-2013

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Căn cứ công văn số 173/SGDĐT-GDTX-CN ngày 31/01/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa. Căn cứ tình hình thực tế, ...
Công văn số 138/SGDĐT-GDTX về thiết lập hồ sơ BDTX

Công văn số 138/SGDĐT-GDTX về thiết lập hồ sơ BDTX

Để giúp các đơn vị quản lý tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) theo đúng các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 về việc Ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số ...