Các trường THCS, học sinh và PHHS có thể tải về tệp tương ứng để xem: 1) Danh sách cấp Bằng tốt nghiệp THCS 2) Danh sách cấp bằng tốt nghiệp BTTHCS 3) Danh sách cấp bằng 33 HS THCS Nguyễn Văn Cừ