Wednesday, 17/07/2019 - 12:27|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NINH HÒA
Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013

Chỉ thị 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013

CHỈ THỊ  Về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1             Dạy học theo nội dung chương trình lớp 1 (chủ yếu là dạy tập viết và tính toán) cho trẻ em tuổi mẫu giáo (sau đây gọi là dạy học trước chương trình lớp 1), xảy ra ở một số địa phương, đang là vấn đề gây bức ...