• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NINH HÒA
Quy trình và thủ tục đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Xem chi tiết trong file đính kèm
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 140/SGD&ĐT-TCCB ngày 31/01/2013 quy định số tiết dạy của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng. Các đơn vị  tải công văn tại đây.
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1257/SGDĐT-GDTrH ngày 02/10/2012 về việc hướng dẫn kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2012-2013. Tải công văn tại đây
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
        V/v tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học  thân thiện, học sinh tích cực”           Các đơn vị tải văn bản tại đây.                
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tải văn bản về tại đây
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 1587/SGDĐT ngày 20/12/2011 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc Hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012. Công văn này thay thế cho Công văn số 843/PGD&ĐT ngày 08/11/2011 của Phòng GD&ĐT thị xã Ninh Hòa về việc hướng dẫn SKKN và nghiên cứu KHSPUD năm học 2011-2012. Các đơn vị nghiên cứu thực hiện theo Công văn hướng dẫn của Sở.
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực