• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NINH HÒA
Văn bản liên quan
Thực hiện công văn số 6072/BGDĐT-CNTT ngày 04/9/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) cho năm học 2013- 2014, công văn số 1195/SGDĐT-KT&KĐ ngày 03/10/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Khảo thí và Kiểm định CLGD, CNTT năm học 2013-2014, Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa tiếp tục hướng dẫn các đơn vị những nội dung sau:     1.   Đổi mới tư duy đầu tư theo công nghệ mới   Triển khai CNTT theo các công nghệ mới. Cụ thể là:     - Tập trung: Một hệ thống máy chủ tập trung cấp Sở, cấp Phòng có thể cung cấp dịch vụ cho tất cả các trường học. - Phần mềm trực tuyến: Các trường chỉ cần tên và mật khẩu truy cập vào mạng Internet để sử dụng, không cần cài đặt, bảo dưỡng.   - Không cần chuyên viên tin học để quản trị hệ thống, cài đặt phần mềm quản lý. .................... Đọc tiếp trong văn bản đính kèm
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ công văn số 1091/SGDĐT-GDTrH ngày 29/8/2011 của Sở GD&ĐT Khánh Hòa về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012; Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012 của Phòng GD&ĐT Ninh Hòa, Phòng GD&ĐT Ninh Hòa hướng dẫn kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2011-2012 như sau: Xem tệp đính kèm 
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
            UBND Thị xã Ninh Hòa đã ký quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 22/8/2012 và kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã Ninh Hòa năm học 2012-2013. Các đơn vị tải văn bản về để thực hiện.
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực