• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NINH HÒA
Văn bản liên quan
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo TCVN ISO 9001:2008. Tập tin đính kèm
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
1. Nghị định này quy định về kiểm soát việc quy định, thực hiện, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính và quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. 2. Nghị định này không điều chỉnh: a) Thủ tục hành chính trong nội bộ của từng cơ quan hành chính nhà nước, giữa cơ quan hành chính nhà nước với nhau không liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức; b) Thủ tục xử lý vi phạm hành chính; thủ tục thanh tra và thủ tục hành chính có nội dung bí mật nhà nước. Toàn văn bản NĐ
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực