Tuesday, 22/06/2021 - 15:37|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC NINH HÒA
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông: Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 3 năm 2013. Thông tư này thay thế Quyết định số 12/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Tải Quy chế  tại đây và Thông tư 02/2013
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
             1. Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non (sau đây gọi tắt là Hội thi) quy định: nội dung, hình thức thi, đối tượng và điều kiện tham gia Hội thi; thẩm quyền tổ chức Hội thi; Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Giám khảo và tổ chức Hội thi. 2. Điều lệ này áp dụng đối với giáo viên đang giảng dạy trong trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (sau đây gọi chung là trường mầm non). Chi tiết trong văn bản đính kèm
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên CT 3131 tại đây
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tải văn bản tại đây
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy chế công nhận trường trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia:   Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 01 năm 2013. Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.   Tải TT 47/2012 tại đây  
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tư này thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia. TT đính kèm
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
            Ngày 28/12/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo bàn hành Thông tư số 59/2012/BGDĐT quy định tiêu chuẩn đánh giá trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 18/02/2013. Thông tư này thay thế Quyết định số 32/2005/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia; Quyết định số 55/2007/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học. Thông tư số 59/2012/BGDĐT Quy định ban hành kèm thông tư
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ninh Hòa ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo TCVN ISO 9001:2008. Tập tin đính kèm
Ngày ban hành:
26/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực